Kečkovce


   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

Hrob neznámeho vojaka

Obec Kečkovce s rozlohou 1006 ha leží v nadmorskej výške okolo 400 m pod hrebeňom Nízkych Beskýd, v údolí potoka Mostivka, severného prítoku Ondavy, v okrese Svidník pri hranici s Poľskou republikou. Povrch chotára v strednej časti mierne zvlnený, v severnej časti členitý, s hlbokými dolinami, tvorí treťohorný flyš. Súvislý les s prevahou buka je len v severnej a južnej časti.

V tomto roku si pripomenie 430. výročie prvej písomnej zmienky o nej. V roku 1828 v obci žilo 491 obyvateľov. Tento počet po celé desaťročia iba slabo kolísal a maximum dosiahol v r. 1940, kedy v obci žilo 505 obyvateľov. Po 2. svetovej vojne, počas ktorej v okolí i v obci samotnej prebiehali veľmi intenzívne niekoľkomesačné boje, počet obyvateľov klesol (optácia, sťahovanie do českého pohraničia a do iných miest Republiky) a najmä od r.1970 ďalej neustále klesá. V súčasnosti obec má iba 230 obyvateľov, z toho 72 v poproduktívnom veku. Mladí ľudia odchádzajú za prácou mimo regiónu a obec sa naďalej vyľudňuje.

Odpradávna sa obyvatelia obce hlásili k ruskej, maloruskej, ukrajinskej národnosti aj keď pri ostatných sčítaniach štatistické výsledky ukazujú značnú asimiláciu. Kým v r. 1930 sa z celkového počtu 470 obyvateľov sa k ruskej (rusínskej, maloruskej, ukrajinskej) národnosti prihlásilo 428, k židovskej 9, k cigánskej 27 a 6 bolo inej štátnej príslušnosti, v roku 2001 sa k rusínskej a ukrajinskej národnosti spolu prihlásilo už iba 61 obyvateľov.