Kečkovce


   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

Turistické pochody

Ako prípravná akcia 430. Výročia Kečkoviec uskutočnil sa v minulom roku nultý ročník turistického pochodu rodákov obce na štátnu hranicu k  „Zbojnyckym Studenkam” - prameňu potoka „Mostivka“, a od tohoto roku tento pochod by sa konal každoročne, postupne aj ako spoločná akcia niekoľkých susedných dedín - Vapenika, Roztok ai., a snaď aj susedných  obci  Poľskej republiky, v ktorých žijú príbuzní a priatelia  Kečkovčanov.Volejbalový turnaj

Pre obohatenie života a športové vyžitie mládeže pod patronátom Obecného úradu dobrovoľníci každoročne organizujú volejbalový turnaj neregistrovaných družstiev z okolitých obci.