Kečkovce


   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

Cieľom projektu je oživenie záujmu rodákov, medzi ktorými sú aj významné osobnosti a úspešní podnikatelia, i obyvateľov obce o svoju obec a región a ich zapojenie do spracovania a realizácie rozvojového programu obce so zámerom zastaviť vyľudňovanie obce, zvýšiť kvalitu života na vidieku ako aj záujem, najmä medzi mladými ľuďmi, o návrat do svojho rodiska, v ktorom by našli prijateľnejšie podmienky pre svoj život.

Ďalším cieľom projektu je dostať do povedomia obyvateľov, rodákov ale najmä mladej generácie obce významné udalosti z dávnej i nedávnej histórie obce a okolia (udržiavanie cintorínov, poľných studničiek, najmä „Čerčačoj Studenky“ a „Zbojnyckych Studenok“ a iných pamätných miest),zabezpečiť zveľaďovanie životného prostredia a ochranu prírody a dosiahnuť zvýšenie turistickej atraktívnosti mikroregiónu.

Spoločným využitím miestnych ľudských zdrojov a materiálnych a finančných prostriedkov z grantového programu TVOJA ZEM, ako aj pomoci a príspevkov sponzorov a rodákov chceme dosiahnuť účinnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie riešenie úloh a lepšiu propagáciu a popularizáciu projektu pre susedné mikroregióny.