Kečkovce


   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

Mapa


Radi privítame v Kečkovciach a na našich turistických pochodoch aj ľudí z  ďalekých krajov. Objaviť našu obec a jej krásy vám pomôže schematická  mapka, na ktorej je vyznacené, ako sa do Kečkovec môžete dostať.


Mapa okolia obce