SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy ZML-009/2023
Číslo ZML-009/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 PB bau, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 51204452
Názov Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Cena 301554.80
Dátum uzavretia 7.11.2023
Dátum zverejnenia 8.11.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
25.3.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy ZML_006/2024
Číslo ZML_006/2024
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Cena 0
Dátum uzavretia 25.3.2024
Dátum zverejnenia 25.3.2024
25.3.2024
Zmluva č. 1424 452 a poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1424 452 - ZML 005/2024
Číslo 1424 452 - ZML 005/2024
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 1424 452 a poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Predmet Zmluva č. 1424 452 a poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Cena 1400
Dátum uzavretia 25.3.2024
Dátum zverejnenia 25.3.2024
18.3.2024
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy ZML-004/2024
Číslo ZML-004/2024
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.,
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Cena 0
Dátum uzavretia 14.3.2024
Dátum zverejnenia 18.3.2024
Poznámka Zmluva o grantovom účte
4.3.2024
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt č. 401406DMQ3 s názvom: MOaPS v obci Kečkovce
Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Detail zmluvy 208/2024 - ZML-003/2024
Číslo 208/2024 - ZML-003/2024
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce, Kečkovce 87, 090 11 Vyšný Orlík
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00151513
Názov Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt č. 401406DMQ3 s názvom: MOaPS v obci Kečkovce
Predmet Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt č. 401406DMQ3 s názvom: MOaPS v obci Kečkovce
Cena 164.805,78
Dátum uzavretia 4.3.2024
Dátum zverejnenia 4.3.2024
Dátum účinnosti 4.3.2024
Dátum ukončenia 4.3.2024
2.2.2024
Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami na výkon činnosti stavebného dozoru mito zmluvnými stranami
S-projekt, s.r.o.,
Detail zmluvy ZML-002/2024
Číslo ZML-002/2024
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce, Kečkovce 87, 090 11 Vyšný Orlík
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 S-projekt, s.r.o.,
Zmluvná strana 2 IČO 31689655
Názov Zmluva o poskytnutí služby na výkon stavebného dozora
Predmet Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami na výkon činnosti stavebného dozoru mito zmluvnými stranami
Cena 6200,00
Dátum uzavretia 1.2.2024
Dátum zverejnenia 2.2.2024
Dátum účinnosti 2.2.2024
Dátum ukončenia 2.2.2024
29.1.2024
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy ZML_001/2024
Číslo ZML_001/2024
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.,
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Cena 0
Dátum uzavretia 26.1.2024
Dátum zverejnenia 29.1.2024
Poznámka Zmluva o grantovom účte
28.12.2023
Dohoda č. 23/34/054/2212 - § 54 Podpora udržania pracovných návykov PUPN
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
Detail zmluvy 23/34/054/2212
Číslo 23/34/054/2212
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce, Kečkovce 87, 090 11 Vyšný Orlík
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/34/054/2212 - § 54 Podpora udržania pracovných návykov
Predmet Dohoda č. 23/34/054/2212 - § 54 Podpora udržania pracovných návykov PUPN
Cena 205,32
Dátum uzavretia 14.12.2023
Dátum zverejnenia 28.12.2023
15.12.2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.,
Detail zmluvy ZML_011/2023
Číslo ZML_011/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.,
Zmluvná strana 2 IČO 47136201
Názov Kúpna zmluva č. 2/2023
Predmet Kúpna zmluva č. 2/2023
Cena 18353,45
Dátum uzavretia 15.12.2023
Dátum zverejnenia 15.12.2023
Poznámka Kúpna zmluva č. 2/2023 uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v znení neskorších zmien a doplnkov
13.12.2023
Memorandum o partnerstve a spolupráci
Nadácia PSK pre podporu rodiny
Detail zmluvy ZML-010/2023
Číslo ZML-010/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce, Kečkovce 87, 090 11 Vyšný Orlík
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Nadácia PSK pre podporu rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 52283208
Názov Memorandum o partnerstve a spolupráci
Predmet Memorandum o partnerstve a spolupráci
Cena 0,00
Dátum uzavretia 12.12.2023
Dátum zverejnenia 13.12.2023
Dátum účinnosti 13.12.2023
7.12.2023
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o., Košice
Detail zmluvy ZML-001/2024
Číslo ZML-001/2024
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce, Kečkovce 87, 090 11 Vyšný Orlík
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o., Košice
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0,00
Dátum uzavretia 7.12.2023
Dátum zverejnenia 7.12.2023
Dátum účinnosti 7.12.2023
Dátum ukončenia 7.12.2023
8.11.2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
PB bau, s.r.o.
Detail zmluvy ZML-009/2023
Číslo ZML-009/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 PB bau, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 51204452
Názov Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Cena 301554.80
Dátum uzavretia 7.11.2023
Dátum zverejnenia 8.11.2023
19.10.2023
Zmluva o spolupráci č. N20231013033
IMPLEA
Detail zmluvy N20231013033
Číslo N20231013033
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 IMPLEA
Zmluvná strana 2 IČO 30854687
Názov Zmluva o spolupráci č. N20231013033
Predmet Zmluva o spolupráci č. N20231013033
Cena 0
Dátum uzavretia 13.10.2023
Dátum zverejnenia 19.10.2023
16.10.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202740
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy RA-SNCA/20202740
Číslo RA-SNCA/20202740
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202740
Predmet Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202740
Cena 0
Dátum uzavretia 26.9.2023
Dátum zverejnenia 16.10.2023
2.10.2023
Dohoda č. 23/34/054/1371
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Detail zmluvy 23/34/054/1371
Číslo 23/34/054/1371
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/34/054/1371
Predmet Dohoda č. 23/34/054/1371
Cena 513.30
Dátum uzavretia 20.9.2023
Dátum zverejnenia 2.10.2023
25.9.2023
Zmluva o nájme pozemkov
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce
Detail zmluvy ZML-008/2023
Číslo ZML-008/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce
Zmluvná strana 2 IČO 31952194
Názov Zmluva o nájme pozemkov
Predmet Zmluva o nájme pozemkov
Cena 0
Dátum uzavretia 7.9.2023
Dátum zverejnenia 25.9.2023
13.9.2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-00475
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Detail zmluvy 23-120-00475
Číslo 23-120-00475
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Zmluvná strana 2 IČO 51049775
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-00475
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-00475
Cena 2300
Dátum uzavretia 17.8.2023
Dátum zverejnenia 13.9.2023
18.8.2023
Zmluva č. 1520/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 1520/2023OPR
Číslo 1520/2023OPR
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 1520/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva č. 1520/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Cena 1150
Dátum uzavretia 27.7.2023
Dátum zverejnenia 18.8.2023
13.7.2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Detail zmluvy IROP-Z302091CYS3-91-108
Číslo IROP-Z302091CYS3-91-108
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Cena 7800
Dátum uzavretia 4.7.2023
Dátum zverejnenia 13.7.2023
27.6.2023
Zmluva o zhotovení a prenájme internetovej stránky
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy ZML_007/2023
Číslo ZML_007/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o zhotovení a prenájme internetovej stránky
Predmet Zmluva o zhotovení a prenájme internetovej stránky
Cena 0
Dátum uzavretia 16.5.2023
Dátum zverejnenia 27.6.2023
23.6.2023
Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20200127001 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality TSP
Implementačná agentúra MPSVaR SR
Detail zmluvy Dodatok N20200127001D02
Číslo Dodatok N20200127001D02
Zmluvná strana 1 Obec Kečkovce
Zmluvná strana 1 IČO 00330540
Zmluvná strana 2 Implementačná agentúra MPSVaR SR
Zmluvná strana 2 IČO 30854687
Názov Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20200127001 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality TSP
Predmet Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20200127001 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality TSP
Cena 0
Dátum uzavretia 20.6.2023
Dátum zverejnenia 23.6.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kečkovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 13:00
  • Ut: 8:00 - 13:00
  • St: 8:00 - 13:00
  • Št: 8:00 - 13:00
  • Pi: 8:00 - 13:00